7.8.2018

OSOBI

CENOVNIK 2018 Sila
kW (KS)
MKD, MPC so
18% DDV
MKD, MPC so
18% DDV
        2017 2018
-

 3

JS Ultra 310LX 221 (300) - 1.343.325
-

 3

JS Ultra 310R 221 (300) - 1.231.812
-

 3

JS Ultra 310X 221 (300) 1.095.828 1.188.585
-  3 JS Ultra LX 112 (152) - 825.437
 -  3 JS STX-15F 112 (152) - 690.993
 --  1 JS SX-R 112 (152) - 687.263
*Podjetniški tečaj banke - prodažen kurs 1EUR = 61,75 MKD
Cenite za modeli 2017 važat do prodažbata na zalihite.