MOTO BANDA
Duško Banda s.p.


Šetalište Joakoma Rakovca 2
51000 Rijeka

tel.  (099) 682 38 45, E-mail: motobanda.rijeka@gmail.com