JONI MOTO

Ulica 2 Korriku br. 2
30000 PeŠ-Peje

tel. +386 49 606 707, +377 44 665 520,  E-mail: jmkosova@gmail.com